woensdag 20 februari 2013

Gerard Boter spreekt in de Eerste Kamer over Plato's Politeia


Alfred Whitehead heeft de veel geciteerde uitspraak op zijn naam staan dat de hele Westerse filosofie niet meer is dan een serie voetnoten bij Plato. In werkelijkheid is deze op het oog wat gewaagde stelling misschien nog wel te bescheiden, zoals uit het volgende zal blijken. De Erasmusuniversiteit organiseert ieder jaar in januari een studiemiddag voor beleidsmedewerkers en bestuurders van ministeries. Elk jaar heeft deze middag een eigen thema. Specialisten houden korte voordrachten en daarna is er een groepsdiscussie met een panel deskundigen. De organisatoren hebben de gewoonte aan het einde van de middag iemand van een heel ander vak zijn visie te laten geven op het thema, maar dan vanuit zijn eigen specifieke vakgebied.
Dit jaar was het thema “bedrijfsvoering en innovatie”. De organisatoren hadden bedacht dat de oude Grieken daar ook wel iets aan gedaan moesten hebben: hoe bouw je anders een Trojaans paard, om maar iets te noemen? Toen ik verzoek kreeg iets over dit thema te vertellen, hoefde ik niet lang na te denken: Plato’s Politeia leek me daarvoor bij uitstek geschikt. Het kost weinig moeite om vanuit dit meesterwerk allerlei verbanden te leggen met de praktijk van vandaag de dag. Zo kon ik de aanwezigen laten zien dat er weinig nieuws onder de zon is: ook de moderne economie en bedrijfsvoering bestaat uit een serie voetnoten bij Plato.


Gerard Boter


donderdag 18 oktober 2012

Nieuw licht op leven en werk van Ida Gerhardt in De Parelduiker

Persbericht van De Parelduiker In het nieuwste nummer van De Parelduiker, dat verschijnt op 18 okt 20212, laat classica Mieke Koenen, die aan een biografie van Ida Gerhardt werkt, een nieuw licht schijnen op haar leven en werk. Door verschillende vondsten in de nalatenschap kan zij meer greep krijgen op Ida’s moeilijke verstandhouding met haar moeder. Zo blijkt uit een onbekende brief dat Ida op 19-jarige leeftijd (zomer 1925) een poging tot zelfdoding ondernam. Deze ontdekking geeft een sleutel tot vele gedichten uit haar werk die tot nu toe wel wezen op een moeilijke periode maar nooit eerder duidelijk gerelateerd konden worden aan de poging van Ida zichzelf van het leven te beroven. De dood van de dichter J.H. Leopold, haar geliefde leraar Oude Talen op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, hangt hiermee samen, maar meer nog een conflict met haar ouders over het stopzetten van haar studie Klassieke Talen in Leiden, waar zij zo van genoot. Koenen toont aan, onder meer met citaten uit dagboeken en correspondentie van en met Ida’s vriendinnen uit die tijd, hoe die moeilijke tijd verliep: de na een jaar gefnuikte studie in Leiden, de onhoudbare situatie thuis met haar ouders in de zomer van ’25 en de periode direct daarna, toen zij, kennelijk na een compromis met haar ouders, de studie in Utrecht voortzette. Deze val uit het paradijs, met een dramatische uitloop in de poging tot zelfdoding, is door Ida Gerhardt op verschillende manieren in haar gedichten verwerkt en Koenen laat zien hoe veel van die uiterlijk verschillende situaties te herleiden zijn naar deze extreem moeilijke tijd, die Ida zelf haar ‘beslissende maanden’ noemde. (Op de foto links Ida Gerhardt en rechts Marie van der Zeyde op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam; fragment van een pas onlangs opgedoken foto).

woensdag 19 september 2012

2 november ACASA Onderwijsdag

Vanuit ACASA worden verschillende vo-wo-activiteiten georganiseerd, zoals de succesvolle Zomerschool Klassieken. Een nieuw initiatief op dit terrein is de jaarlijks terugkerende ACASA Onderwijsdag. Op 2 november 2012 zal de eerste ACASA Onderwijsdag plaatsvinden, een bijeenkomst voor docenten en bestuurders uit voortgezet en universitair onderwijs op het gebied van de klassieke oudheid. U bent hier van harte voor uitgenodigd.
De ACASA Onderwijsdag dient om de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en wetenschappelijk onderwijs te bevorderen. Vanaf april 2013 zal op de ACASA Onderwijsdag elk jaar de Athenaprijs worden toegekend aan het beste vwo profielwerkstuk op het gebied van de klassieke oudheid. De prijs zal tijdens de Onderwijsdag van 2 november worden geïntroduceerd. Deze eerste Onderwijsdag biedt vooral gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en ideeën over de combinatie van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de Griekse en Latijnse talen en culturen.
Het programma van 2 november is als volgt:
13.30:   Inloop met koffie en thee
            Locatie:
PC Hoofthuis, zaal 1.04 (eerste verdieping).

14.00:   Welkom door prof. dr. G.J. Boter (ACASA) en aankondiging van de Athenaprijs
14.15:   ‘Wetenschappers voor de klas’, presentaties over wetenschappelijk onderzoek naast een baan in het voortgezet onderwijs
14.45:   Pauze en Profielwerkstuksuggesties door studenten
15.15:  Keuze uit de volgende workshops:  
        
                     I.        Gastdocenten uit het voortgezet onderwijs in het wetenschappelijk onderwijs, een verkenning
Door: prof.dr. G.J. Boter en dr. D. Rijser
                    II.        Introductie en toelichting op lesmateriaal gericht op geïntegreerd grammaticaonderwijs Nederlands-Latijn
Door: dr. L.W. van Gils
                  III.        Introductie en toelichting op lesmateriaal gericht op tekstanalyse
Door: dr. S.M. Adema
                   IV.        Kansen voor samenwerking tussen vo en wo bij de begeleiding van (nog) onbevoegde docenten, een discussie.
16.15:   Onderwijs in de Oudheid, lezing en discussie door dr. P. Gerbrandy.
17.00:   Borrel

We hopen u te mogen verwelkomen op vrijdag 2 november bij de ACASA Onderwijsdag.  U kunt zich hier aanmelden.

1 oktober opening ACASA

ACASA staat voor het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology. In ACASA werken de archeologen, oudhistorici en classici van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam samen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Vanaf september 2012 biedt het centrum vier masteropleidingen aan. ACASA werkt samen met culturele instellingen en scholen en wil zo actief bijdragen aan de verspreiding van kennis over de Oudheid en de doorwerking daarvan in het heden.
 
Maandag 1 oktober wordt ACASA feestelijk geopend. Ter gelegenheid van de officiële opening zal professor Ian Morris (Stanford University) een lezing houden. U bent van harte welkom op de opening op maandag 1 oktober.
 
Programma
 
Datum: maandag 1 oktober 2012
 
Locatie: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam
 
Vanaf 15.00 uur
Zuilenzaal open
 
15.30-15.45 uur
Introductie door prof. dr. Frank van Vree, decaan Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA
Toespraak prof. dr. Lex Bouter, rector magnificus VU
 
15.45-16.45 uur
Lezing prof. dr. Ian Morris: From Ancient Greece to the Euro Crisis: The Rise--and Fall?--of the West
 
16.45-17.00 uur
Toespraak prof. dr. Dymph van den Boom, rector magnificus UvA
 
17.00-19.00 uur
Receptie in Shaffyzaal
Toost door prof. dr. Michel ter Hark, decaan Faculteit der Letteren, VU
 
Ian Morris is de auteur van Why the West Rules—For Now: The Patterns of History, and What They Reveal About the Future (2010), dat in het Nederlands is verschenen onder de titel De val van het westen. Hoe lang houdt de westerse dominantie nog stand? (2011). De New York Times plaatste het op de lijst van de meest opmerkelijke boeken van het afgelopen jaar.

maandag 3 september 2012

Lancering Quamlibet.nl


Op 28 september wordt de website Quamlibet.nl gelanceerd. We nodigen u graag uit voor deze feestelijke gelegenheid die zal plaatsvinden in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (Zaal: 11A‐06).

Op Quamlibet.nl vindt u gratis lesmateriaal voor de vakken Grieks en Latijn. De site is gefinancierd met een Alfa MeerWaardesubsidie van NWO. Het lesmateriaal is gemaakt door het VU Vaknetwerk Klassieke Talen, een samenwerkingsverband tussen docenten uit het middelbaar onderwijs en wetenschappers van de Vrije Universiteit. Het materiaal zal de komende jaren gestaag uitgebreid worden.

Quamlibet.nl biedt lesmateriaal voor de onderbouw en de bovenbouw van het middelbaar onderwijs, ter aanvulling op bestaande lesmethoden Latijn en Grieks. Het materiaal voor de onderbouw is erop gericht de effectiviteit van het grammatica‐onderwijs in de onderbouw te vergroten door onderwerpen als bijvoorbeeld het naamvalssysteem op een samenhangende manier aan te bieden. Het materiaal voor de bovenbouw beoogt leerlingen te leren Latijnse teksten niet alleen te vertalen, maar ook te analyseren en te interpreteren.

Tijdens de lancering op 28 september krijgt u een rondleiding door onze site en kunt u kennismaken met onze lessenseries. Ook kunt u zich direct bij ons registreren om thuis de lessenseries eenvoudig te kunnen downloaden.

Programma:
16.30 uur Feestelijke lancering Quamlibet.nl in 11A‐06
17.00 uur Borrel

Aanmelden voor deze middag kan via info@quamlibet.nl.

Met vriendelijke groeten, namens het VU Vaknetwerk Klassieke Talen,
Prof. dr. Caroline Kroon, dr. Lidewij van Gils en dr. Suzanne Adema

Routebeschrijving
Het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit ligt aan De Boelelaan 1105.
Voor een routebeschrijving: www.vu.nl/routebeschrijving